9 november 2020

Is de ventilatie in uw schoolgebouw ‘Corona-proof’?

Maatregelen die u kunt treffen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan

coronavirus
coronavirus

QuickScan ventilatiesystemen

Juist nu de scholen op korte termijn weer open gaan, is het van belang om te weten of uw ventilatiesystemen voldoen. Wij denken daarin graag met u mee en ontwikkelden een QuickScan, die u een beeld geeft van het type ventilatiesysteem per gebouw en de prestatie daarvan. De aanwezige voorzieningen voor ventilatie worden beoordeeld en de mogelijke risico’s worden in beeld gebracht. De QuickScan geeft u daarmee duidelijkheid of uw systeem voldoet aan de landelijke richtlijnen en of er sprake is van een gezonde wijze van ventileren. Vooral bij oudere gebouwen kan de QuickScan resulteren in het advies om het systeem (even) niet te gebruiken en/of aan te passen. In dat geval kijken we samen met u wat de vervolgstappen zijn om wel tot een goede en gezonde ventilatie in de school en klas te komen.