Alfa college - Hoofdentree versie 2

Circulaire restwaarde

... als antwoord op de nieuwe eis voor de MPG.

Met de door minister Olongren aangekondigde aanscherping van de milieuregelgeving komt er nóg een te realiseren milieu-eis bij. En dat in een sector die nu al eufemistisch gezegd ‘beperkte middelen’ krijgt om scholen met een fatsoenlijk basisniveau te bouwen.


De transitie naar een circulaire economie wordt kracht bijgezet door wetgeving. Net zoals de energieprestatie (EPG) in relatief korte tijd is teruggedraaid van 1,3 naar bijna 0 (BENG), zo ook gaat dat komen voor de MPG.

Alfa college - Hoofdentree versie 2

Kans 1: denk bij het nemen van besluiten over vastgoed na over de vraag “What happens with buildings after they are used?” (Vrij vertaald van Steward Brand: ‘How Buildings Learn: What Happens After They’re Built’).


De circulaire economie verlangt van ons dat we nadenken over hoogwaardig hergebruik van materialen: goed voor het milieu, maar wellicht ook goed voor de portemonnee. Gebouwen waarbij nagedacht is over circulariteit kennen aan het eind van de levensduur een hogere restwaarde. Dat is geen toekomstmuziek: er is een kentering gaande om circulaire materialen hoger waarderen en financieel en fiscaal anders te behandelen.


In de regelgeving bestaat hier al ruimte voor. Onbekend maakt echter onbemind. Gek eigenlijk dat er wel over nadenken met meer scepsis wordt ontvangen dan er niet over nadenken.

Voorbeelden:

  • Als over de circulaire restwaarde van een gebouw geen afschrijving hoeft plaats te vinden (het materiaal of het element behoudt tenslotte z’n waarde) dan mag de initiële investering hoger zijn en hou je dezelfde jaarlasten.

  • Het is goedkoper/eenvoudiger om een bouwvergunning te krijgen met bestaande materialen. Nieuwe materialen (“virgin materials”) zullen een kostentoeslag krijgen vanwege de negatieve bijdrage qua CO2 uitstoot en oude materialen scoren beter in de MPG. Onderhouden van je bestaande voorraad wordt daarmee het bijhouden van je restwaarde.

  • De gedachten gaan er nu naar uit een BTW verrekening toe te passen, danwel een lagere BTW voor de hoogwaardig hergebruikte materialen. Daarmee wordt nogmaals de bestaande voorraad interessant en van waarde om her te gebruiken.

#hetkanwel

Kans 2: creëer helderheid en duidelijkheid over de berekening van de restwaarde en de randvoorwaarden.


Precies waar de minister nu op aankoerst. Een eenduidige rekenmethodiek helpt zeker, maar kan net zo arbitrair worden als BENG-eisen waarbij de energie-efficiëntie van de energieopwekking positief wordt aangepast. Waar we nu op zitten te wachten zijn voorbeelden waarin de eerste pogingen worden gedaan om dat te berekenen. En om dat te kunnen doen hebben we registratie van materialen nodig. Madaster is zo’n platform.

En dat is de reden waarom ICSadviseurs partner is geworden van Madaster. Samen met hen willen we een bijdrage leveren aan inzage in de financiële en milieutechnische hergebruikwaarde en daarmee dus een eerste aanzet voor de restwaarde. Een derde kans die nu al tot uitvoering kan komen en (toekomstige) eigenaren van maatschappelijk vastgoed – oftewel schoolbesturen, gemeenten en zorginstellingen – inzage kan geven in de meerwaarde van circulair vastgoed. Op die manier leveren we samen met onze opdrachtgevers een bijdrage aan de (latente) behoefte om milieubewuster te bouwen in een omgeving waar financiën toch al onder druk staan. Kortom, #hetkanwel! Een slim ontwerpproces met duidelijke focus op circulariteit leidt tot een beter én goedkoper eindresultaat!


Jan Willem van Kasteel

Meer informatie?