Woon- en Zorgcentrum Avondlicht

Een strategische visie op zorgvastgoed die helpt!

avondlicht_Image_2

Het doel was hier om het zorgaanbod naar de toekomst te positioneren.

"Het scheiden van wonen en zorg vraagt om flexibele scenario's"

Resultaten