Gezamenlijke accommodatie haalbaar?

Onderzoek naar behoefte multifunctionele atletiek- en skeeleraccommodatie

Atletiek

MBO De Meerwaarde en ijs- en skeelervereniging ’t Grieze Veen hebben als initiatiefnemers gezamenlijk de ambitie om te komen tot een atletiek- en skeeleraccommodatie. Onderzoek dient uit te wijzen in hoeverre dit haalbaar is.

"Onderzoek of er sprake is van een behoefte aan een multifunctionele sportaccommodatie en wat die behoefte dan inhoudt“

Resultaten

Geleverde diensten