Sport-accommodaties Teylingen

Onderzoek naar behoefte en beschikbare capaciteit van binnensportaccommodaties

Het Zand - Utrecht - 060825051

Zes binnensportaccommodaties zijn in exploitatie ondergebracht bij stichting STIWA. Een VO-school heeft een eigen binnensportaccommodatie. In totaal zijn 13 zaaldelen voor onderwijs en verenigingen beschikbaar.

De gemeente wil zoveel mogelijk in de breedte sport faciliteren, maar wel op basis van gezonde financiële uitgangspunten.

Resultaten

Geleverde diensten