Businesscase Shri Saraswatieschool

Onderzoek naar passende huisvesting

5194a335-b1e6-4312-9962-ea0a94526647

De gemeente Rotterdam werkt samen met de schoolbesturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan een kwaliteitsslag voor haar onderwijshuisvesting. Als onderdeel van het IHP zijn 50 scholen benoemd die het meest toe zijn aan vernieuwing of verbetering.

"De gemeente Rotterdam werkt samen met de schoolbesturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan een kwaliteitsslag voor haar onderwijshuisvesting."

Resultaten