Multifunctioneel Kindcentrum Het Palet

Meerdere gebruikers onder één dak in Meppel!

het palet1

In Meppel is Multifunctioneel Kindcentrum (MFK) Het Palet gerealiseerd. Het MFK is gekoppeld aan de bestaande sporthal, die tevens is gerenoveerd binnen dit project. De kantine van de sporthal is verplaatst naar de nieuwbouw en functioneert samen als wijkcentrum voor de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden.

Gemeente Meppel: "In onze samenwerking was sprake van heldere communicatie, wat geresulteerd heeft in een plezierig en zorgvuldig doorlopen proces, een goed functionerend gebouw en tevreden gebruikers.”

Resultaten