Gemeente Soest

Inventarisatie maatschappelijk vastgoed voor kerntakendiscussie gemeente

gemeente_soest

De gemeente heroriënteert op taken en streeft naar een nieuwe balans tussen ambities en middelen. Een kerntakendiscussie werd gepland om te komen tot afgewogen besluiten.

ICSadviseurs heeft een inventarisatie uitgevoerd op de portefeuille, variërend van sportvelden tot multifunctionele accommodaties en van basisscholen tot parkeergarages.

Resultaten

Geleverde diensten