Inclusief IHP
Gemeente Dijk en Waard

Artikel uit Schooldomein©

Overall beeld

“Wij hebben de raad overtuigd dat bij een groei van de gemeente ook de voorzieningen mee moeten groeien en dat je dat op een ambitieniveau moet regelen”