IHP Onderwijs Castricum

Betrokken partijen: gemeente, schoolbesturen en diverse maatschappelijke partners

castricum

Ambities op het gebied van brede schoolontwikkeling, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en passend onderwijs.

"Een IHP dat een ontwikkelkader biedt, waarmee de betrokken partijen concrete projecten kunnen uitwerken."

Resultaten

Geleverde diensten