IHP Alphen
aan den Rijn

Een gedragen en transparant huisvestingsbeleid voor onderwijs in Alphen aan den Rijn

School met de Bijbel 2

Met 57 onderwijslocaties in het PO en (V)SO staat de gemeente Alphen aan den Rijn de komende jaren voor een grote opgave. De dynamiek op het gebied van onderwijshuisvesting vraagt om nieuwe kaders en een nieuw perfectief voor al deze schoolgebouwen.

"Gemeente en schoolbesturen zien het als een gezamenlijke opgave om duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren."

Resultaten

Geleverde diensten