IHP Heemskerk

Speerpunten en het meerjaren perfectief voor de onderwijshuisvesting (PO en VO) bepaald

kennemer college 4

De gemeente en schoolbesturen in Heemskerk hebben de afgelopen periode de speerpunten en het meerjaren perspectief voor de onderwijshuisvesting (PO en VO) met elkaar bepaald. Aan ICSadviseurs werd gevraagd de schoolbesturen en de gemeente te helpen bij dit traject.

"Gezamenlijk is in de vorm van verschillende interactieve werksessies het actuele onderwijshuisvestingsbeleid tot stand gekomen."

Resultaten

Geleverde diensten