IHP Hilversum

Uitzonderlijke situatie: toekomstbestendig maken van monumenten

A. Roland Holst College (Schutter)

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting in de gemeente Hilversum vragen om nieuwe kaders en een nieuw perspectief. De gemeente Hilversum kiest ervoor om - mede vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid - de regie te nemen door het laten opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor en samen met de schoolbesturen van het basis, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

"In deze gemeente geldt een uitzonderlijke situatie, omdat een groot aantal scholen in deze monumentale gebouwen is gehuisvest."

Resultaten

Geleverde diensten

Rapportage IHP Onderwijs

Wethouder Annette Wolthers (Onderwijs): ”Dank voor jullie hulp bij dit intensieve proces. Ik ben ongelofelijk blij met het resultaat. We kunnen met de uitvoering aan de slag!”