Onderwijs onder de loep genomen

Integraal Huisvestingsplan gemeente Leiderdorp

Kon Juliana 1

De gemeente Leiderdorp wil graag samen met de schoolbesturen komen tot een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting en van daaruit de keuzes en prioritering bepalen voor de schoolgebouwen in de gemeente.

"Het plan biedt gemeente en schoolbesturen een meerjaren perspectief en stelt hen in staat om een integrale en financieel weloverwogen afweging te maken ten aanzien van de onderwijshuisvesting."

Resultaten

Geleverde diensten