IHP onderwijs
A2-gemeenten

Toekomst onderwijs(-huisvesting) onder de loep genomen door daling van leerlingaantallen

a2gemeenten1

Schoolbesturen en gemeenten hebben hierin gezamenlijk initiatief genomen en gedragen uitgangspunten opgesteld.

“Goed onderwijs” is vanaf de start van het traject de focus geweest. Huisvesting was volgend.

Resultaten

Geleverde diensten