Breed gedragen plan

dankzij intensieve samenwerking voor IHP Velsen

Afbeelding5

De gemeente Velsen heeft in 2016 een integraal huisvestingsplan (IHP) 2016-2022 opgesteld. In de afgelopen jaren zijn de plannen uit dit IHP door de gemeente en schoolbesturen uitgevoerd. De schoolgebouwen zijn daarmee kwantitatief op orde gebracht en ook een aantal gymzalen is aangepakt. In het licht van een aantal actuele ontwikkelingen, zoals het nieuwe coalitieakkoord met aangescherpte duurzaamheidsambities en het wetswijzigingsvoorstel van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en de besturenorganisaties, vindt de gemeente Velsen het van belang om het meerjarenperspectief voor alle schoolgebouwen binnen het primair, voortgezet en speciaal onderwijs hierop aan te passen. Om dit te realiseren hebben gemeente en schoolbesturen onder leiding van ICSadviseurs het IHP geactualiseerd.

"Het veelvuldig betrekken van de gemeenteraad heeft ertoe geleid dat het plan breed erkend en gedragen wordt."

Resultaten

Geleverde diensten