Kulturhus De Spil

Energieneutraal gebouw voor multifunctioneel gebruik

spil

In Nieuwleusen is Kulturhus De Spil gebouwd. Een gebouw dat onder andere wordt gebruikt door de gemeente, het Agnieten College, Muziekschool MEC en de bibliotheek. Dit past mooi bij de kernboodschap van het gebouw: samen gebruikmaken van de verschillende ruimten en gebruiksmogelijkheden.

"Ontwikkel een plek waar verschillende gebruikers samen gebruik kunnen maken van ruimten en gebruiksmogelijkheden."

Resultaten