MFG/EC Biddinghuizen

Ontwikkeling van gebied en gebouw voor meerdere partijen

biddinghuizen1

In opdracht van de gemeente Dronten en in nauwe samenwerking met de Initiatiefgroep Biddinghuizen heeft ICSadviseurs een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een multifunctioneel centrum in Biddinghuizen. Hierbij is gekeken naar het inhoudelijke en ruimtelijke samenwerkingsconcept, mogelijke locaties, eigendom, beheer en exploitatie.

"Educatief centrum, kerkcentrum De Voorhof en dorpshuis Het Koetshuis onder één dak."

Resultaten