Onderzoek draagvlak en samenwerking

SWS St.-Jacobiparochie

stjacobi

De toenmalige onderwijsorganisatie Stiching Fier (tegenwoordig Elan Onderwijsgroep) was penvoerder in het proces om te komen tot de samenwerkingsschool in St.-Jacobiparochie. ICSadviseurs werd gevraagd om als procesregisseur dit proces te begeleiden en regie te nemen.

"Op basis van de onderzoeken is uiteindelijk positief besloten tot het oprichten van de samenwerkingsschool"

Resultaten

Geleverde diensten