Specialist Leon
vindt via ICSinterim zijn plek binnen PCBO

PCBO 800x880

“Van verstopte toiletten en wateroverlast tot het meedenken in het toekomstbestendig maken van de schoolgebouwen.”

PCBO 800x880

Met een tevreden lach op hun gezicht en een team dat op volle kracht is, bouwt PCBO verder aan de toekomst van onze kinderen!