Integraal Kind Centrum Ter Aar

Een nieuwe plek die het dorp verbindt

Dia2

Het IKC Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) wordt een voorziening voor het hele dorp. Het zal onderdak bieden aan drie basisscholen die gaan fuseren: Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein. Daarnaast huisvest het twee kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en peuteropvang (SKL, SPN en KC de Boomhut), een bibliotheek, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en komt er een sporthal met sportcafé. Omvang gemeenschapsvoorziening bijna 7.000 m² BVO, omvang masterplan gebied bijna 70.000 m².

"Neem ons mee in de uitdaging om op een krappe locatie met intensieve betrokkenheid van alle partners, een gemeenschapsvoorziening te realiseren waar het dorp trots op kan zijn."

Resultaten

Geleverde diensten