Nieuwbouw, vernieuwbouw of revitalisatie?

Quickscan scholencluster Beethovensingel Alkmaar

Afbeelding4

Er is een globaal Programma van Eisen opgesteld met daarin de onderwijskundige visie en de ruimtebehoefte van de scholen in omvang en type ruimten.

"Op basis van de uitkomsten van de quickscan zijn de besturen en gemeente in staat om een richting te kiezen voor de verdere uitwerking van de plannen."

Resultaten

Geleverde diensten