Sportaccommodatie-beleid gemeente Putten

Toekomst sportaccommodaties in kaart gebracht

Afbeelding2

ICSadviseurs en KYBYS versterken elkaar regelmatig in sportgerelateerde projecten. Zo ook bij dit project. De gemeente Putten had behoefte aan het definiëren van een accommodatieplan op basis van haar sportbeleid. Dat ging gepaard met het uitvoeren van een technische nulmeting van de binnen- en buitensportaccommodaties. Dit is een typische vraag waarbij de krachten van ICSadviseurs en KYBYS naadloos op elkaar aansluiten.

"Kunnen jullie ons helpen bij de ontwikkeling van een visie op het beheren en exploiteren van sportaccommodaties en daarbij een accommodatieplan ontwikkelen dat ons sportbeleid richting de toekomst uitdraagt?"

Resultaten

Geleverde diensten