Rein1

Rein van Wijngeeren

Adviseur

Expertises

Haalbaarheidsstudies, vraagstukken i.r.t. toekomstbestendige sport- en beweegvoorzieningen, Programma van Eisen en innovatie

"Ieder kind verdient een veilige, beweegvriendelijke en uitdagende omgeving."