Integraal Huisvestingsplan

Een integraal huisvestingsplan biedt inzicht in de verschillende gebouwen / objecten in een portefeuille, het perspectief voor de locaties voor de komende jaren, biedt inzicht in noodzakelijke investeringen en kijkt naar aspecten als spreiding van voorzieningen. ICS biedt in IHP trajecten een heldere procesaanpak en besteedt veel aandacht aan betrekken en mede verantwoordelijk maken van de betrokken partijen. Een IHP kent immers een gezamenlijk belang! ICS werkt hiertoe met verschillende gezamenlijke en inspirerende werkvormen, heeft diverse tools om objecten objectief en uniform te inventariseren en te analyseren.