Procesbegeleiding Kerkenvisie

 

Betekenisvolle plekken behouden, creëren en evolueren

Wanneer een kerkenvisie?

 
Stel je alleen een Kerkenvisie op wanneer herbestemming aan de orde is? Nee! Een Kerkenvisie is juist ook bedoeld om in beeld te krijgen wát er speelt. En dan gaat het over meer dan alleen herbestemming. Denk aan samenwerking, exploitatie, verduurzaming. Elkaar leren kennen en samen nadenken over de toekomst van deze belangrijke ontmoetingsplekken staat voorop.

Kerkgebouwen hebben namelijk betekenis op veel verschillende niveaus in de samenleving. Voor de één vervult een kerkgebouw een religieuze rol, voor de ander heeft het een symbolische, culturele of kunsthistorische waarde.

Kerken zijn vaak beeldbepalend, drager van de sociale structuur of ankerpunten, in fysieke en emotionele zin. En bovendien interessante vastgoedobjecten. Vanwege deze redenen koesteren we de aanwezigheid van kerkgebouwen. De invulling van kerkgebouwen is drastisch aan het veranderen.
 

 

Integrale visie

 
Om het gebruik van een deel van de kerken in hun oorspronkelijke functie toekomstbestendig te borgen, buiten gebruik rakende kerken zinvol te herbestemmen en behoud van de kerkgebouwen in het algemeen te faciliteren, is een integrale visie op alle kerken in een gemeente een must. Het opstellen van een Kerkenvisie helpt daarbij.

 
 

Subsidie

 
Een subsidie is in het leven geroepen om gemeenten te faciliteren bij het opstellen van een Kerkenvisie. Het opstellen van een Kerkenvisie vraagt om een gezamenlijk proces met kerkeigenaren, burgerorganisaties, erfgoedorganisaties (en later ook initiatiefnemers en ondernemers).

 

 

Begeleiding van complexe processen

 
ICSadviseurs heeft ruime ervaring met het begeleiden van dit soort complexe processen. Complex door de grote verscheidenheid aan belangen, de hoeveelheid betrokken partijen, de politiek bestuurlijke context, de maatschappelijke context en de specifieke kennis over maatschappelijk vastgoed, zowel kwantitatief (stenen, eigendom, exploitatie etc.) als kwalitatief (maatschappelijke betekenis, herbestemmingsmogelijkheden, intrinsieke waarde).