Uw route naar 2050 begint vandaag!

 

Portefeuilleroutekaart maatschappelijk vastgoed

 
 
 
Het Nationale Klimaatakkoord stelt gemeenten en organisaties voor een gigantische opgave: in 2050 moeten alle gebouwen volledig aardgasvrij zijn en is de CO2-uitstoot met 95% gereduceerd ten opzichte van 1990. Als maatschappelijke organisatie dient u nú een portefeuilleroutekaart op te stellen, om straks aan deze verplichting te voldoen.
 
 
 

Integrale verduurzaming
 
Hoe verduurzaam ik mijn gebouwen in zijn totaliteit? Mijn gebouwen energiezuiniger maken is belangrijk, maar hoe maak ik ook de koppeling met bijvoorbeeld natuurlijke vervangingsmomenten, mijn strategische
visie, huisvestingsplannen en financiële
kaders? En hoe verhoudt zich dit tot de Transitievisie Warmte 2021?
 
Zijn dit herkenbare vragen die ook in úw hoofd opkomen wanneer het gaat om de verduurzaming van uw huisvesting?

Wat wordt uw route?
 
De transitie naar verduurzaming is complex en daarvoor zijn concrete plannen nodig vanuit een heldere visie. Duurzaam renoveren is daarnaast maatwerk en dat vereist, behalve kennis en ervaring, een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen en
een oplossingsgerichte aanpak.
 
Benieuwd wat uw route kan zijn in de transitie naar duurzame huisvesting?