9 december 2019

Alle Utrechtse basisscholen aardgasvrij

Onderzoek naar mogelijkheden en maatregelen om basisscholen aardgasvrij te maken

IMG_5069

In samenwerking met Ideeënlab, Tulp bouwkundig adviesbureau en P2Pconsult heeft ICSadviseurs een verkennend onderzoek uitgevoerd ‘Alle Utrechtse basisscholen aardgasvrij’. Het onderzoek is in opdracht van RVO en de gemeente Utrecht uitgevoerd.

 

In dit onderzoek is op basis van een gedetailleerde analyse van de huidige situatie onderzocht welke gangbare maatregelen kunnen worden uitgevoerd om alle basisscholen aardgasvrij te maken. Hierbij is eerst gekeken hoe de energievraag door middel van vooral isolatiemaatregelen gereduceerd kan worden. Vervolgens is onderzocht welke installatietechnische oplossingsrichtingen kunnen worden ingezet om de schoolgebouwen aardgasvrij te maken. Aan de hand van een diepgaande analyse van 20 representatieve schoolgebouwen is inzichtelijk gemaakt wat de investeringen, effecten op de exploitatie en CO2-reductie zijn bij verschillende oplossingsrichtingen én bij schoolgebouwen van verschillende bouwperiodes of archetypes. Deze inzichten vormden de basis om een portefeuillestrategie te formuleren voor alle 117 schoolgebouwen binnen de gemeente Utrecht. Hierbij zijn een 10, 20 en 30 jaar scenario uitgewerkt.

 

Met behulp van dit onderzoek maakt de gemeente Utrecht nu haar overweging op welke wijze en binnen welke termijn alle basisscholen van aardgas af moeten. Dit onderzoek heeft veel nuttige informatie opgeleverd voor gemeenten, die ook bezig zijn met ontwikkelen van een portefeuillestrategie en/of het aardgasvrij maken van specifieke schoolgebouwen. Het onderzoek is inmiddels gepubliceerd en ook in de media is meer informatie terug te vinden over dit onderzoek.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of weten op welke wijze uw schoolgebouwen kunnen bijdragen aan de opgave voor CO2-reductie? Neem dan contact op met Maarten Groenen.