11 december 2019

Masterplan huisvesting HHS

Onderwijs- en werkruimtes die beter aansluiten bij de wensen van studenten en medewerkers

HHS atrium

De Haagse Hogeschool realiseert haar Masterplan Huisvesting. Doelstelling van het masterplan is om onderwijs- en werkruimtes te creëren die beter aansluiten bij de wensen van de studenten en van de medewerkers. De beschikbare ruimte wordt efficiënter benut en het Haags Werken – een vorm van flexwerken – wordt ingevoerd.

 

Wij ondersteunen de Haagse Hogeschool bij de uitvoering van het Masterplan. In een intensief proces met medewerkers en management van de te herhuisvesten faculteiten concretiseren we de wensen in een ruimtelijk en functioneel programma dat past binnen de gegeven kaders. Het programma weerspiegelt de identiteit van de opleidingen en haar werkveld en biedt ruimte voor vernieuwing van het onderwijs.

 

Abels&Partners vertaalt het programma in een passend ontwerp dat in overleg met de gebruikers steeds verder wordt verfijnd en verbeterd. In september is het ontwerp voor de grootste faculteit van de Haagse Hogeschool Business, Finance & Marketing afgerond. De voorbereiding voor het volgende ontwerptraject met de faculteit Management & Organisatie is in volle gang.