Herinrichting De Haagse Hogeschool

Verbouwing verschillende faculteiten en diensten aan het Johanna Westerdijkplein

HHS atrium

In 2012 ondersteunde ICSadviseurs De Haagse Hogeschool in het opstellen van een Strategisch Huisvestingsplan (SHP). Hierin zijn heldere doelen en resultaten voor de ontwikkeling van het vastgoed omschreven. Het SHP heeft geleid tot een langetermijnperspectief in het Masterplan Huisvesting (MPHV), waarin de faculteiten aan het Johanna Westerdijkplein gefaseerd zijn verbouwd. Nu, 10 jaar later, zijn de nieuwe leer- en werkomgevingen zo goed als afgerond.

HHS atrium

Per faculteit is een gebruikersgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de opleidingen, het faculteitsbureau, het roosterbureau en het lectoraat. Met behulp van interactieve werksessies is onderzocht op welke manier de ruimtecontigenten worden ingevuld om te komen tot een passende leer- en werkomgeving voor de specifieke faculteit, binnen de kaders van het MPHV.
 
Naast de faculteiten zijn ook het College van Bestuur en de dienst Bestuurszaken verbouwd. Zij kregen een fysieke plek in het hart van de school, waar zij letterlijk onderdeel van het onderwijs zijn en zien en voelen wat er in de school gebeurt.
 
Voorafgaand aan de sessies hebben we een digitale enquête verstuurd aan alle medewerkers van de faculteiten of dienst, zodat zij input konden leveren voor de nieuwe omgeving.

"CvB en Bestuurszaken kregen een fysieke plek in het hart van de school, hier zijn zij letterlijk onderdeel van het onderwijs en zien/voelen wat er in de school gebeurt"

Resultaten