Fontys, Hoger onderwijs Eindhoven

Campusontwikkeling Rachelsmolen

Dia2

Nieuwbouw van onderwijs- en campusvoorzieningen in Eindhoven van 24.000 BVO voor ruim 5.000 studenten. Daarbij dienen vijf - nu nog apart gehuisveste - instituten met een aanbod van ruim twintig opleidingen in gezamenlijkheid op één nieuwe locatie invulling te geven aan ambities en (strategische) doelen.

"Wij wensen een door de organisatie gedragen resultaat waarbij de campusambities voor Campus Rachelsmolen en de uiteenlopende onderwijsambities van de toekomstige gebruikers zijn uitgewerkt naar één huisvestingsconcept met een optimale strategisch toegevoegde waarde voor de Fontys."

Resultaten

Geleverde diensten