Programma van Eisen (PvE)

Het Programma van Eisen (PvE) dient als basis voor verdere besluitvorming. Het is een contractdocument voor de architect en adviseurs en biedt daarmee een belangrijke richtingbepalende stap in de koers naar toekomstgerichte huisvesting.

We kunnen zowel een ruimtelijk-functioneel, technisch als facilitair Programma van Eisen opstellen. We onderscheiden ons met een aanpak waarbij we van binnenuit denken en gebruikers nauw meenemen in de ontwikkeling.

Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen

Het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (RF-PvE) beschrijft de visie en ambities van de organisatie en geeft inzicht in de ruimtelijke en functionele eisen waar het gebouw aan dient te voldoen. We denken van binnenuit en nemen gebruikers mee in de ontwikkeling. We maken PvE’s waarbij duidelijk is hoe de nieuwe omgeving de kwaliteit van het primaire proces kan versterken en op welke manier duurzame aspecten een rol krijgen in de huisvesting. Onze PvE’s staan aan de basis van gebouwen die duurzaam, circulair en gezond zijn, maar ook financierbaar, exploitabel en met zo min mogelijk risico’s.

Technisch Programma van Eisen

Het Technisch Programma van Eisen (T-PvE) omvat alle technische uitgangspunten voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw. Samen met het RF-PvE dient dit document als input voor de ontwerpende partijen, voornamelijk architect, constructeur, adviseur bouwfysica en adviseur installaties.
Het T-PvE vertaalt de visie en ambities uit het RF-PvE naar (functioneel) technische uitgangspunten en prestatie-eisen voor het terrein, de bouwfysische aspecten, de bouwkundige werken, de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en de transportinstallaties.

Frits Philips lyceum-mavo Eindhoven

Duurzaamheidsambitie in Programma van Eisen

Belangrijke en onderscheidende elementen in het T-PvE zijn het vastleggen van de duurzaamheidsambitie, ambitieniveau voor Circulair Bouwen en Natuurinclusief Bouwen welke vertaald worden naar technische uitgangspunten en prestatie-eisen die meetbaar, bestuurbaar en uitvoerbaar zijn.
We kennen alle ins en outs van eisen die gelden voor specifieke gebouwen en verschillende gebruikers dankzij ervaring uit gerealiseerde projecten als ook ervaring in het opstellen van het T-PvE bij nieuwe projecten. Zo wordt kennis doorgegeven van het ene project naar het andere, hetgeen leidt tot betere gebouwen.