Kerk & Visie gemeente Bloemendaal

Een strategische kerkenvisie voor een duurzame toekomst van de kerkgebouwen

IMG_1537

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2019-2021 middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het opstellen van een kerkenvisie. Sindsdien zijn (of gaan) 240 gemeenten aan de slag met een kerkenvisie. ICSadviseurs heeft de gemeente Bloemendaal en de aanwezige kerkbesturen begeleid bij het vormgeven en opstellen van een kerkenvisie.

Werksessie kerkenvisie Kerkenvisie gemeente Bloemendaal
IMG_1537

In stand houden kerkgebouwen
De kerkenvisie heeft met betrekking tot het in stand houden van kerkgebouwen aandacht voor de volgende drie thema’s:

  • Terugloop ledenaantal;
  • Plek in de samenleving;
  • Duurzaamheid.

 
 
Herbestemmen kerkgebouwen
Herbstemming is op dit moment voor de meeste kerkbesturen nog niet aan de orde, maar de kerkbesturen en de gemeente zien wel het belang om hier vroegtijdig over na te denken. Daarom bevat de kerkenvisie ook een stappenplan en enkele aanbevelingen voor het herbestemmen van kerkgebouwen. Dit stappenplan is bedoeld als hulpmiddel voor het moment dat dit in de toekomst gaat spelen.

Een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen.

Resultaten

Geleverde diensten