Koersdocument Dullaertwijk, Hulst

Het Koersdocument Dullaertwijk is de eerste stap in het proces.

dullaertwijk2

Accommodaties zijn grotendeels verouderd en verdeeld rondom de sportvelden. Fysieke/inhoudelijke verbinding ontbreekt.

Gemeente Hulst heeft de ambitie om de toekomstbestendigheid van voorzieningen en accommodaties in deze wijk een impuls te geven.

Resultaten