Visieontwikkeling

Het ontwikkelen van goede huisvesting en het formuleren van een samenhangende toekomstvisie gaan hand in hand. Wij geloven dat een heldere visie voorwaarde is voor gedegen plan- en besluitvorming. In onze trajecten besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Het team van ICS beschikt over sterke vaardigheden met betrekking tot gebruikersparticipatie en hanteert werkvormen die teambuilding, toekomstgericht denken en creativiteit stimuleren. . Strak geleid en toekomstgericht.