Mill-Hill College Goirle

Locatieonderzoek toekomstige huisvesting

Mill-Hill0

Een locatiestudie in Goirle voor een VO-school van circa 1.450 leerlingen. Het huidige gebouw is gedateerd. Aan de hand van deze locatiestudie zijn vijf varianten onderzocht met als uitgangspunt een schoolgebouw van 9.750 m2 bvo.

"Wat zijn de voor- en nadelen van (gedeeltelijke) nieuwbouw en/of renovatie op vijf locaties?"

Resultaten