Norbertus Gertrudis Mavo Roosendaal

Combinatie van renovatie en nieuwbouw van een gebouw met een (deels) monumentale status

norbertus gertrudis

Renovatie en nieuwbouw voor een school met (deels) monumentale status. Het bestaande gebouw had een omvang van circa 2.500 m² bvo en bood onvoldoende ruimte. Het nieuwe schoolgebouw moest ruimte kunnen bieden aan circa 450 leerlingen. Het bestaande gebouw werd daarom zowel gerenoveerd als uitgebreid.

exterieur Nieuwbouw en renovatie Norbertus Gertrudis Mavo monumentale hal Nieuwbouw en renovatie Norbertus Gertrudis Mavo Nieuwbouw en renovatie Norbertus Gertrudis Mavo

"Een kleinschalig gebouw waar een leerling zich thuis voelt."

Resultaten