Intensieve samenwerking werpt vruchten af

Gedragen SHP Onderwijs voor gemeente Zeist

ihp zeist 3

Gemeente Zeist stelt jaarlijks een Integraal Huisvestingsplan inclusief Huisvestingsprogramma en -overzicht vast gebaseerd op een actuele leerlingenprognose. Dit plan speelt voornamelijk in op de korte termijn vraagstukken van onderwijshuisvesting. Vanuit de schoolbesturen en de gemeente is aangegeven behoefte te hebben aan een visie en meerjarenperspectief op onderwijshuisvesting voor de lange termijn, waarbij de schoolbesturen en ook besturen van kinderopvang en voorschoolse voorzieningen betrokken zijn.

ihp zeist

"Intensieve samenwerking en betrokkenheid van gemeente en schoolbesturen leidde tot een gedragen, unaniem door de raad aangenomen, huisvestingsplan"

Resultaten

Geleverde diensten