Strategisch Huisvestingsplan (SHP)

 
Het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) biedt uw organisatie een breed toekomstperspectief voor uw huisvestingsportefeuille. Het vertaalt uw strategische koers en ontwikkelingen in de context naar huisvestingsdoelen, biedt een toetsingskader voor nieuwe initiatieven, zorgt dat u proactief kunt inspelen op toekomstige planvorming en biedt u kaders voor uw eigen huisvestingsbeleid.

HHS atrium

Onderdelen Strategisch Huisvestingsplan (SHP)

In onze visie bestaat een SHP uit:

 • Een Strategische huisvestingsvisie (SHP). Uw strategisch beleid, visie en ontwikkelingen in uw context vertaald naar uitgangspunten voor uw huisvesting. Wij denken daarbij van binnen uit.
 • De Staat van de huisvesting geeft een overzicht van de huidige staat van de gebouwen. Zowel in functionele, technische als financiële zin.
 • De Huisvestingsdoelen zijn de resultaten van de confrontatie tussen de beoogde en de huidige situatie. Dit deel schetst de doelstellingen voor de komende jaren (doorgaans 10 jaar).
 • Het Masterplan geeft inzicht in de concrete plannen voor de komende jaren (scenario’s, planning en financiën).

Strategisch huisvestingsplan (SHP) levert op

  • Heldere en praktische kaders voor uw huisvestingsbeleid;
  • Inzicht in de staat van uw vastgoedportefeuille;
  • Inzicht in de risico’s in de komende jaren en advies over hoe u deze in uw portefeuille kunt verkleinen;
  • Een realistisch en uitvoerbaar plan (scenario’s) voor de ontwikkelingen in de komende jaren;

Vanzelfsprekend zal dit plan draagvlak moeten hebben in de organisatie.