Sporthal Keizerslanden, Deventer

Programma van Eisen nieuw te bouwen sporthal

keizerslanden

Het opmaken van een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen voor de nieuw te bouwen sporthal. Een sportproject van 4076 m² BVO met multifunctionele beweegstroken, horeca, top -en breedtesport.

“Beschrijf in samenwerking met de toekomstige gebruikers de functionele uitgangspunten waaraan de toekomstige sporthal behoort te voldoen”

Resultaten

Geleverde diensten