De beleving en identiteit van OBT-complexen

Huisvestingsconcept voor trainingslocaties politie

De politie werkt aan landelijke huisvestings-concepten voor alle typen huisvesting van de politie. Dit geldt ook voor de Operationele Begeleiding en Trainingscomplexen (OBT-complexen), waar politiemedewerkers een aantal keer per jaar komen om te trainen op fysiek, mentaal en moreel vlak. Deze complexen vragen onder andere om huisvesting die uniform is en past bij de gewenste manier van trainen en werken. Bovendien moet de huisvesting toekomstbestendig zijn en bijdragen aan een optimaal leerrendement voor de cursisten.

“De identiteit van OBT zit momenteel in de docenten in plaats van in het gebouw.”

“We zijn heel tevreden over de resultaten, zowel over de opbrengst uit de gebruikerssessie Identiteit & beleving, als wel over de bijdrage aan het huisvestingsconcept.” - opdrachtgever

Resultaten