Gemeente Nunspeet

Toekomstvisie Primair Onderwijs Nunspeet

toekomstvisie_nunspeet

Ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor een gebouwenbestand dat door grote diversiteit verschillende knelpunten kende.

“Hoe zorgen we voor adequate huisvesting voor Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs binnen Nunspeet nu en in de toekomst?"

Resultaten

Geleverde diensten