Inpassingsstudie

Inpassen van nieuwe concepten in bestaande huisvesting kan een belangrijke stap zijn in levensduurverlenging van een pand. Herbestemmen, levensduurverlenging en hergebruik van bestaande panden is een belangrijke stap binnen het duurzaam inzetten van materialen en middelen. Inpassingsstudies laten zien wat de mogelijkheden van een gebouw zijn, tonen de haalbaarheid aan en kunnen de basis vormen van een kostencalculatie (bijvoorbeeld bij het stellen van een budget voor aanpassing of het stellen van prioriteiten bij het maken van afwegingen). ICSadviseurs heeft binnen het maatschappelijk domein (onderwijs, zorg, sport, werkconcepten) veel inhoudelijke kennis en ervaring in huis en kan daarom zowel bouwtechnisch, financieel als functioneel goed kijken naar de mogelijkheden die een pand voor een nieuwe of hernieuwde functie biedt.