Titus Brandsma Lyceum voorbereid op toekomst!

Plannen uiteengezet en investeringen inzichtelijk gemaakt

Afbeelding1

Het Titus Brandsma Lyceum (TBL) in Oss staat aan de vooravond van een spannende periode waarin veel staat te gebeuren in en rondom het schoolgebouw. Enerzijds biedt het opgestelde strategisch huisvestingsplan kansen om aanpassingen in het gebouw door te voeren die de functionaliteit optimaliseren en het gebouw voorbereiden op de toekomst. Anderzijds zijn er samen met de gemeente verregaande plannen gemaakt over de inrichting van het terrein rondom het TBL, als onderdeel van een groene en beweegvriendelijke zone in de stad. ICSadviseurs heeft een overzichtelijk notitie opgesteld waarin de plannen uiteen zijn gezet, de toekomstbestendigheid van de plannen is onderbouwd en de benodigde investeringen inzichtelijk zijn gemaakt.

"Met de aanpassingen is het TBL voorbereid op een innovatieve toekomst!"

Resultaten