Visieontwikkeling

Het ontwikkelen van goede huisvesting en het formuleren van een samenhangende toekomstvisie gaan hand in hand. Wij geloven dat een heldere visie voorwaarde is voor gedegen plan- en besluitvorming. In onze trajecten besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Het team van ICS beschikt over sterke vaardigheden met betrekking tot gebruikersparticipatie en hanteert werkvormen die teambuilding, toekomstgericht denken en creativiteit stimuleren. Strak geleid en toekomstgericht.