SHP De Haagse Hogeschool

Strategisch Huisvestingsplan

HHS atrium

Faciliteren van interdisciplinaire samenwerking, versterken van onderzoek, samenwerking met bedrijfsleven, een nieuwe organisatiestructuur, nieuwe kwaliteitseisen en diverse ruimtevragen waren aanleiding een hernieuwd perspectief te schetsen voor vastgoed en huisvesting van De Haagse Hogeschool.

"Hoe kunnen we de kwaliteit van de leer- en werkomgeving verbeteren en gelijktijdig de beschikbare capaciteit effectiever inzetten?"

Resultaten

Geleverde diensten