Hybride werken dankzij nieuw werkplekconcept

Gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard, hybride werken

De gemeente Heerhugowaard en Langedijk gaan fuseren naar een nieuwe gemeente; de gemeente Dijk & Waard. Tegelijkertijd ondervinden de gemeenten ook de gevolgen van de uitbraak en voortzetting van het coronavirus. Intussen draait de alledaagse dienstverlening en beleidsuitvoering van de gemeenten gewoon door. De eerste fase van de verbouwing was al uitgevoerd. Deze verbouwingsplannen zijn nu geparkeerd, enerzijds vanwege een bezuinigingstaakstelling, anderzijds omdat corona heeft geleid tot een wezenlijke verandering in de wijze waarop de gemeentelijke organisatie werkt. Deze onvoorziene ontwikkeling dient te worden meegenomen in een toekomstbestendig inrichtingsplan.

Gemeente Dijk en Waard, hybride werken Gemeente Dijk en Waard, hybride werken Gemeente Dijk en Waard, hybride werken dijk en waard
Gemeente Dijk en Waard, hybride werken

"Op basis van zonering en een voorbeelduitwerking van een vloerveld is inzichtelijk gemaakt hoeveel en welk type werkplekken nodig zijn."

Resultaten

Geleverde diensten