KC Ijsselmonde:

Een geslaagde visie op de ontwikkeling van het kind

03 No Label-KC_Ijsselmonde_3075

KC IJsselmonde huisvest een school voor regulier en speciaal basisonderwijs, kinderopvang, het CJG en ruimte voor de logopedie, fysiotherapie en diëtiek. Op termijn wil de school graag passend onderwijs aanbieden, waarbij de kinderen vanuit het SBO in meer of mindere mate ook onderwijs in het regulier onderwijs kunnen volgen.

“Het gebouw is onze spiegel; als het niet past in het gebouw past het niet in onze visie”

Resultaten

Geleverde diensten