Huisvestingsleidraad

De huisvestingsleidraad, soms ook bekend als ‘Huisvestingsconcept’, heeft tot doel om brede ruimtelijke en functionele uitgangspunten te definiëren die gelden voor alle Programma’s van Eisen die een organisatie voor haar gebouwen opstelt.

Waarom een leidraad?

Met de leidraad borgt u dat alle gebouwen van uw organisatie voldoen aan een aantal organisatie brede principes en kwaliteitseisen. Dit vergemakkelijkt het maken van locatie specifieke plannen en biedt de gebruikers van de verschillende locaties een handvat over wat ze minimaal kunnen verwachten. Het voorkomt dat op verschillende locaties op onderdelen ‘het wiel opnieuw wordt uitgevonden’.
 
 
 

HHS atrium