Integraal PvE door intensieve samenwerking

Nieuwe huisvesting voor fusiegemeente Molenlanden

Afbeelding3

De nieuwbouw biedt o.a. ruimte aan een werf met opslag van materiaal en materieel, kantinefunctie en werkplekken.

"Al vroeg in het proces is een adviseur bouwfysica betrokken. Dit heeft bijgedragen aan het scherp krijgen van de ambities op het gebied van duurzaamheid. "

Resultaten

Geleverde diensten